Standard Svensk standard · SS-EN 15258:2008

Förtillverkade betongprodukter - Stödmurselement

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15258:2008

Förtillverkade betongprodukter - Stödmurselement
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europeiska standard behandlar kraven, de grundläggande kriterierna för prestanda samt utvärderingen av överensstämmelse för förtillverkade element, tillverkade av oarmerad, armerad eller förspänd betong med normal densitet, använda till stödmurskonstruktioner. De produkter som täcks in av denna Europastandard avses bli använda som delar i stödmurar, vid tillämpningar som: — att vara mothåll för mark vid schakter och diken; — att vara mothåll för mark vid fyllnadsmassor för vägar, plattformar, etc; — i broars frontmurar och deras sidomurar; — att vara mothåll för olika slag av lösa massor, som sand, grus, etc. Några exempel på förtillverkade element som faller inom ramen för denna Europastandard visas i den informativa bilagan B. Produkterna kan användas i seismiska områden förutsatt att de uppfyller de speciella krav som gäller vid denna användning. Denna Europastandard omfattar inte: — produkter till stödväggar i tankar eller reservoarer för vätskor; — stödmurselement upp till en höjd av 1,0 m och sådana som har sammansatts för att bilda stödmurar med upp till 1,0 m höjd (t.ex. staplade blomsterlådor till låga trädgårdsmurar) om en sådan stödmur utnyttjas för sekundära laster (från maximal markuppfyllnad och lätt marklast); — produkter för staplade planteringslådor som endast ska utgöra exteriörer och därför inte utsätts för några laster (som jordtryckslaster, påverkan av vägbelastningar, etc); — förtillverkade slitsmurar (betongsponter).

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15258:2008

Förtillverkade betongprodukter - Stödmurselement
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191

Internationell titel: Precast concrete products - Retaining wall elements

Artikelnummer: STD-80830

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-22

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 15258:2008