Standard Swedish standard · SS-EN 15258:2008

Precast concrete products - Retaining wall elements

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15258:2008

Precast concrete products - Retaining wall elements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europeiska standard behandlar kraven, de grundläggande kriterierna för prestanda samt utvärderingen av överensstämmelse för förtillverkade element, tillverkade av oarmerad, armerad eller förspänd betong med normal densitet, använda till stödmurskonstruktioner. De produkter som täcks in av denna Europastandard avses bli använda som delar i stödmurar, vid tillämpningar som: — att vara mothåll för mark vid schakter och diken; — att vara mothåll för mark vid fyllnadsmassor för vägar, plattformar, etc; — i broars frontmurar och deras sidomurar; — att vara mothåll för olika slag av lösa massor, som sand, grus, etc. Några exempel på förtillverkade element som faller inom ramen för denna Europastandard visas i den informativa bilagan B. Produkterna kan användas i seismiska områden förutsatt att de uppfyller de speciella krav som gäller vid denna användning. Denna Europastandard omfattar inte: — produkter till stödväggar i tankar eller reservoarer för vätskor; — stödmurselement upp till en höjd av 1,0 m och sådana som har sammansatts för att bilda stödmurar med upp till 1,0 m höjd (t.ex. staplade blomsterlådor till låga trädgårdsmurar) om en sådan stödmur utnyttjas för sekundära laster (från maximal markuppfyllnad och lätt marklast); — produkter för staplade planteringslådor som endast ska utgöra exteriörer och därför inte utsätts för några laster (som jordtryckslaster, påverkan av vägbelastningar, etc); — förtillverkade slitsmurar (betongsponter).

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15258:2008

Precast concrete products - Retaining wall elements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80830

Edition: 1

Approved: 10/22/2008

No of pages: 40

Also available in: SS-EN 15258:2008