Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15728:2017

Förtillverkade betongprodukter - Förankringar för lyft och hantering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15728:2017

Förtillverkade betongprodukter - Förankringar för lyft och hantering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report provides recommendations for the choice and use of cast-in steel lifting inserts, hereafter called 'inserts' for the handling of precast concrete elements. They are intended for use only during transient situations for lifting and handling, and not for the service life of the structure. The choice of insert is made according to the lifting capacity of their part embedded in the concrete, or may be limited by the capacity of the insert itself and the corresponding key declared by the insert manufacturer.

Ämnesområden

Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Betong och betongprodukter (91.100.30) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15728:2017

Förtillverkade betongprodukter - Förankringar för lyft och hantering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191

Internationell titel: Design and use of inserts for lifting and handling of precast concrete elements

Artikelnummer: STD-8029979

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-01

Antal sidor: 56

Ersätter: SIS-CEN/TR 15728:2012