Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15728:2017

Förtillverkade betongprodukter - Förankringar för lyft och hantering

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report provides recommendations for the choice and use of cast-in steel lifting inserts, hereafter called 'inserts' for the handling of precast concrete elements. They are intended for use only during transient situations for lifting and handling, and not for the service life of the structure. The choice of insert is made according to the lifting capacity of their part embedded in the concrete, or may be limited by the capacity of the insert itself and the corresponding key declared by the insert manufacturer.

Ämnesområden

Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Betong och betongprodukter (91.100.30) Byggarbeten (92.200.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8029979

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-01

Antal sidor: 56

Ersätter: SIS-CEN/TR 15728:2012