Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17892-3:2016

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet (ISO 17892-3:2015, Corrected version 2015-12-15)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17892-3:2016

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet (ISO 17892-3:2015, Corrected version 2015-12-15)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 17892 specifies methods for the determination of the particle density of soils.This part of ISO 17892 is applicable to the laboratory determination of the particle density of soil within the scope of geotechnical investigations, and describes two methods, a pycnometer method by fluid displacement and a pycnometer method by gas displacement.The fluid pycnometer method described in this part of ISO 17892 applies to soil types with particle sizes under about 4 mm, or soils crushed to meet this requirement. Larger pycnometers are used for coarser materials. The particle size of soils suitable for testing in the gas pycnometer is limited by the dimensions of the specimen container of the particular gas pycnometer being used.NOTE 1 This part of ISO 17892 fulfils the requirements of the determination of particle density of soils for geotechnical investigation and testing in accordance with EN 1997-1 and EN 1997-2.NOTE 2 The presence of dissolved salts in the pore water can affect the results of these tests. Techniques for compensating for dissolved salts are available but are beyond the scope of this standard.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17892-3:2016

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet (ISO 17892-3:2015, Corrected version 2015-12-15)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provtagning/lab, SIS/TK 183/AG 03

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 3: Determination of particle density (ISO 17892-3:2015, Corrected version 2015-12-15)

Artikelnummer: STD-8018275

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-01-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-CEN ISO/TS 17892-3:2005