Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 17892-3:2005

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet - Pyknometermetoden (ISO/TS 17892-3:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17892-3:2016
Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 17892-3:2005

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet - Pyknometermetoden (ISO/TS 17892-3:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a test method for determining the particle density by the pycnometer method within the scope of the geotechnical investigations according to prEN 1997-1 and prEN 1997-2.
The pycnometer method is based on the determination of the volume of a known mass of soil by the fluid displacement method. The density of solid particles is calculated from the mass of the soil and the volume. The pycnometer method applies to soil types with particle sizes under 4 mm.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 17892-3:2005

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet - Pyknometermetoden (ISO/TS 17892-3:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 3: Determination of particle density - Pycnometer method (ISO/TS 17892-3:2004)

Artikelnummer: STD-40148

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-20

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 17892-3:2016