Standardutveckling · SIS/TK 539

Schakt och fyllning för anläggningsbyggande

Schakt och fyllning för anläggningsbyggande är ett nytt standardiseringsprojekt inom Europa. För infrastrukturprojekt som vägar, järnvägar, flygplatser och liknande utgör anläggningsarbeten en betydande del av de totala investeringskostnaderna. Intresset för landvinning växer. Det finns därför ett stort europeiskt intresse för att utveckla gemensamma metoder och processer för uppföljning, som förenklar och effektiviserar utförandet av schakt och fyllnad i anläggningsarbeten.

Målet med det europeiska samarbetet är att skapa standarder som omfattar terminologi och principer, definition av processer för schakt och fyllnad, transporter, packning och stabilisering, provning, klassifikation av jord och berg, kvalitetskontroll och övervakning, samt miljöaspekter.

Arbetet vänder sig till myndigheter och andra beställare, entreprenörer, tillverkare av entreprenadmaskiner, teknikinstitut, teknikkonsulter, materialtillverkare mfl.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
EN 16907-7, Schakt och fyllning för anläggningsbyggande - Del 7: Hydraulisk deponering av utvinningsavfall
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 539/AG 06, Hydraulisk deponering av utvinningsavfall
Deltagare 12 företag och organisationer
Dynapac Compaction Equipment AB, Karlskrona
Jernkontoret, Stockholm
NCC Sverige AB, Göteborg
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Peab Anläggning AB, Solna
Statens geotekniska institut SGI, GÖTEBORG
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
Sweco Energy AB, Luleå
SveMin, STOCKHOLM
Svenska kraftnät, Sundbyberg
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Luleå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 396, Earthworks
CEN/TC 396/WG 1, General matters
CEN/TC 396/WG 2, Soil and rock classification for Earthworks
CEN/TC 396/WG 3, Construction procedures
CEN/TC 396/WG 4, Quality control
CEN/TC 396/WG 5, Hydraulic fill
CEN/TC 396/WG 6, Hydraulic placement of mineral waste
CEN/TC 396/WG 7, Use of secondary manufactured and recycled materials in Earthworks
CEN/TC 396/WG 8, Test methods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Anläggningsarbete (93) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)