Standard Svensk standard · SS-EN 13200-5:2006

Åskådarläktare - Del 5: Teleskopläktare

Status: Gällande

Omfattning
This European standard specifies product characteristics for telescopic stands at permanent or temporary entertainment venues including sports stadiums, sport halls and indoor and outdoor facilities. Stands in fairgrounds and amusement parks are excluded from this standard (see EN 13814).

Ämnesområden

Allmänna byggnader (91.040.10) Utrustning för teater, scen och studio (97.200.10) Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Spectator facilities - Part 5: Telescopic stands

Artikelnummer: STD-46124

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-16

Antal sidor: 19