Standard Svensk standard · SS-EN 12813:2004

Temporära konstruktioner - Stämptorn av prefabricerade komponenter -Dimensioneringsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Konstruktionsteknik (91.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Temporary works equipment - Load bearing towers of prefabricated components - Particular methods of structural design

Artikelnummer: STD-36617

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-06-24

Antal sidor: 19