Standard Svensk standard · SS-EN 12810-2:2004

Temporära konstruktioner - Prefabricerade fasadställningar - Del 2: Dimensioneringsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Konstruktionsteknik (91.200) Anläggningsmaskiner (91.220)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Facade scaffolds made of prefabricated components - Part 2: Particular methods of structural design

Artikelnummer: STD-35043

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-09

Antal sidor: 25