Standard Svensk standard · SS-EN 74-3:2007

Temporära konstruktioner - Ställningar och formställningar - Kopplingar, spirskarvar och fotplattorr - Del 3: Plana fotplattor och spirskarvar - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 74-3:2007

Temporära konstruktioner - Ställningar och formställningar - Kopplingar, spirskarvar och fotplattorr - Del 3: Plana fotplattor och spirskarvar - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I EN 74-3 anges för plana och profilerade bottenplattor och lösa tappar för användning med 48,3 mm diame-ter rör i ställningar och formställningar:
— material
— konstruktionskrav
— provningsmetod
— bedömning.
En bottenplatta med begränsad vertikal justering, kallad bottenskruv, behandlas i EN 12811-1.
ANM. I texten i denna standard används termen "lös tapp" i stället för "spirskarv i titeln.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (91.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 74-3:2007

Temporära konstruktioner - Ställningar och formställningar - Kopplingar, spirskarvar och fotplattorr - Del 3: Plana fotplattor och spirskarvar - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-60593

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-20

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 74