Standard Svensk standard · SS-EN 74-3:2007

Temporära konstruktioner - Ställningar och formställningar - Kopplingar, spirskarvar och fotplattorr - Del 3: Plana fotplattor och spirskarvar - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
I EN 74-3 anges för plana och profilerade bottenplattor och lösa tappar för användning med 48,3 mm diame-ter rör i ställningar och formställningar: — material — konstruktionskrav — provningsmetod — bedömning. En bottenplatta med begränsad vertikal justering, kallad bottenskruv, behandlas i EN 12811-1. ANM. I texten i denna standard används termen "lös tapp" i stället för "spirskarv i titeln.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 3: Plain base plates and spigot pins - Requirements and test procedures

Artikelnummer: STD-60593

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-20

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 74