Standard Swedish standard · SS-EN 74-3:2007

Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 3: Plain base plates and spigot pins - Requirements and test procedures

Status: Valid

Scope
I EN 74-3 anges för plana och profilerade bottenplattor och lösa tappar för användning med 48,3 mm diame-ter rör i ställningar och formställningar: — material — konstruktionskrav — provningsmetod — bedömning. En bottenplatta med begränsad vertikal justering, kallad bottenskruv, behandlas i EN 12811-1. ANM. I texten i denna standard används termen "lös tapp" i stället för "spirskarv i titeln.

Subjects

Construction equipment (91.220)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-60593

Edition: 1

Approved: 4/20/2007

No of pages: 32

Replaces: SS-EN 74