Standard Svensk standard · SS-EN 16031:2012

Temporära konstruktioner - Justerbara teleskopiska aluminiumstämp - Produktkrav, utförande och utvärdering genom beräkning och provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies materials, design requirements and designation together with assessment methods using both calculations and testing for adjustable telescopic aluminium props which are intended for use on construction sites. It outlines eleven classes of nominal specified values for strengths for adjustable telescopic aluminium props, each having a series of maximum extended lengths.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (91.220)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86534

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-02

Antal sidor: 48