Standardutveckling · SIS/TK 231

Skogsmaskiner

SIS/TK 231 omfattar de flesta typer av skogsmaskiner och utrustning och deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet och arbetsmetoder för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Kommitténs arbete är primärt inriktat på ett aktivt deltagande i den internationella standardiseringen inom ISO/TC 23/SC 15 och den europeiska inom CEN/TC 144/ WG 8.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla skogsmaskiner som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att aktivt delta i kommittén ger deltagarna en tidig inblick i vad som är på gång och blir ett effektivt verktyg för att säkerställa att alla aspekter av maskinsäkerhet uppfylls. Information som kan effektivisera och omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Deltagandet blir därmed en tydlig konkurrensfördel gentemot de intressenter som valt att stå utanför arbetet.

Deltagarna i SIS/TK 231 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder för en ökad produktsäkerhet med syftet att minska skaderisken vid arbete med skogsmaskiner.
  • påverka utformningen och implementering av standarder inom Europeiska Unionens maskinsäkerhetsarbete, standarder som tolkar maskindirektivet och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.
  • Kommittén deltar specifikt i arbetet med ISO 21876 - Machinery for forestry - Saw chain shot protective windows - Test method and performance criteria ett arbete som är initierat av och projektleds inom kommittén.

Exempel på frågor som behandlas i kommitteen är:

  • Säkerhetskrav för självgående skogsmaskiner
  • ROPS, FOPS och OPS
  • skydd mot kedjeskott
  • bromsar och stabilitet
  • vibrationer och buller samt
  • särskilda säkerhetskrav för flishuggare och vedklyvare

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Arbetar nu med 11 standarder
EN 16517, Lantbruksmaskiner och skogsmaskiner - Mobila "yarders" för skogsavverkning - Säkerhet
ISO 21876, Skogsmaskiner - Fönster som skyddar mot kedjeskott - Provningsmetod och prestandakriterier
ISO 11839, Skogsmaskiner - Krav och provning av hyttvägg gentemot flygande föremål i form av delar av sågklinga
EN ISO 11850:2011/A2, Skogsmaskiner - Allmänna maskinsäkerhetskrav - Tillägg 2: Tillträde till operatörsplats och underhållsplatser
ISO 11850:2011/Amd 2, Skogsmaskiner - Allmänna maskinsäkerhetskrav - Tillägg 2: Tillträde till operatörsplats och underhållsplatser
EN ISO 11839, Skogsmaskiner - Krav och provning av hyttvägg gentemot flygande föremål i form av delar av sågklinga
EN 17344, Lantbruksmaskiner - Självgående lantbruks- och skogsfordon - Krav för bromsning
ISO 19472-2, Skogsmaskiner - Vinschar - Mått, prestanda och säkerhet - Del 2: Draghjälpsvinschar
EN ISO 19472-2, Skogsmaskiner - Vinschar - Mått, prestanda och säkerhet - Del 2: Draghjälpsvinschar
EN , Machinery for Forestry — Requirements for sling gear used in forestal dragging operations
EN , Agricultural and forestry machinery - Light-signalling devices and installation on mounted implements
Visa fler Visa färre
Utgivet 23 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Eco Log Sweden AB, Söderhamn
Gremo AB, Ätran
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, STOCKHOLM
John Deere Forestry AB, Märsta
Komatsu Forest AB, Umeå
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Umeå
Rottne Industri AB, Rottne
Skogforsk - Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut, Uppsala
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 15, Machinery for forestry
ISO/TC 23/SC 15/AHG 2, Evaluation of functional safety standards
ISO/TC 23/SC 15/JWG 4, Joint ISO/TC 23/SC 15 - ISO/TC 127 WG: Traction assist systems/steep slope operation
ISO/TC 23/SC 15/WG 6, Study revision of ISO 11850
ISO/TC 23/SC 15/WG 8, Thrown object guards - Laboratory test and performance requirements
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 8, Forestry machinery
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
daniel.hedlund@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se

Relaterat