Standardutveckling · SIS/TK 231

Skogsmaskiner

Skogsbruket är idag högmekaniserat och använder en rad olika maskiner för sin verksamhet. Det är också en arbetsplats som tillhör de mest olycksdrabbade. Utveckling av säkrare maskiner och arbetsmetoder är därför angeläget och prioriterat i kommittén.

Arbetet i kommittén syftar till att utforma tekniska lösningar som minskar riskerna för skada vid arbete inom skogsbruket och är inriktat på en internationell samordning och ska avse maskinsäkerhet och arbetsplatsens utformning för att säkra en god arbetsmiljö.

Kommitténs arbete är primärt inriktat på ett aktivt deltagande i den internationella standardiseringen inom ISO/TC 23 och den europeiska inom CEN/TC 144.

Exempel på frågor som behandlas:

• Säkerhetskrav för självgående skogsmaskiner

• ROPS, FOPS och OPS

• Skydd mot kedjeskott

• Bromsar och stabilitet

• Vibrationer och buller

• Särskilda säkerhetskrav för flishuggar

• Särskilda säkerhetskrav för vedklyvar

Mer information om kommitténs arbete:

Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 16 standarder
ISO 24324, Skogsmaskiner - Krav och provning av överrullningsskydd - Del 1: Allmänna maskiner
EN , Machinery for Forestry — Requirements for sling gear used in forestal dragging operations
EN ISO 19472-2, Skogsmaskiner - Vinschar - Mått, prestanda och säkerhet - Del 2:
ISO 19472-2, Skogsmaskiner - Vinschar - Mått, prestanda och säkerhet - Del 2:
EN 17344, Lantbruksmaskiner - Självgående lantbruks- och skogsfordon - Krav för bromsning
EN ISO 11839, Skogsmaskiner - Krav och provning av hyttvägg gentemot flygande föremål i form av delar av sågklinga
ISO 11850:2011/Amd 2, Skogsmaskiner - Allmänna maskinsäkerhetskrav - Tillägg 2: Tillträde till operatörsplats och underhållsplatser
EN ISO 11850:2011/A2, Skogsmaskiner - Allmänna maskinsäkerhetskrav - Tillägg 2: Tillträde till operatörsplats och underhållsplatser
ISO 11839, Skogsmaskiner - Krav och provning av hyttvägg gentemot flygande föremål i form av delar av sågklinga
EN , Agricultural and forestry machinery - Combined fire wood processors - Safety
ISO 21876, Machinery for forestry — Saw chain shot guarding systems — Test method and performance criteria
EN 16517, Lantbruksmaskiner och skogsmaskiner - Mobila "yarders" för skogsavverkning - Säkerhet
ISO 21120, Machinery for forestry - Forestry mulchers - Terms, definitions and classifications
ISO 21119, Machinery for forestry - Machine fed tree chippers - Terms, definitions and classifications
ISO 21116, Machinery for forestry - Grinders - Terms, definitions and classifications
EN 13525, Skogsmaskiner - Flishugg - Maskinsäkerhet
Visa fler Visa färre
Utgivet 23 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Eco Log Sweden AB, Söderhamn
Gremo AB, Ätran
John Deere Forestry AB, Märsta
Komatsu Forest AB, Umeå
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Umeå
Rottne Industri AB, Rottne
Skogforsk, Uppsala
Skogforsk - Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut, Uppsala
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 15, Machinery for forestry
ISO/TC 23/SC 15/WG 3, Terminology for grinders, machine fed tree chippers and forestry mulchers
ISO/TC 23/SC 15/WG 4, Traction aid winches
ISO/TC 23/SC 15/WG 6, Study revision of ISO 11850
ISO/TC 23/SC 15/WG 8, Thrown object guards - Laboratory test and performance requirements
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 8, Forestry machinery
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund

Daniel Hedlund
Projektledare
+46855552036
Daniel.Hedlund@sis.se

Sara Berggren

Sara Berggren
Projektledare
+46855552066
sara.berggren@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Projektassistent
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Relaterat