Standardutveckling · SIS/TK 231

Skogsmaskiner

SIS/TK 231 omfattar de flesta typer av skogsmaskiner skogsbruk, såsom fällare, skördare, skotare, drivare, flishuggare med mera samt maskiner som konfigurerats att användas som en skogsmaskin. Kommittén deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en säker arbetsmiljö. Arbetet omfattar inte handhållna skogsmaskiner, se istället SIS/TK 212 Handhållna skogsmaskiner.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla skogsmaskiner som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet, hälsa och hållbarhet. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att delta i kommittén är ett effektivt sätt att tillgodose den egna organisationen med korrekt och väsentlig information om viktiga standarder för branschen. Deltagandet gör det möjligt att bidra med kunskap och expertis vid framtagandet av standarder som är av betydelse för kommittén och svenska intressenter och som kan vara kritiska för den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 231 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder för en ökad produktsäkerhet med syftet att minska skaderisken vid arbete med skogsmaskiner.
  • påverka utformningen och implementering av standarder inom Europeiska unionens maskinsäkerhetsarbete och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder Läs mer
Arbetar nu med 5 standarder
ISO 7021, Anläggningsmaskiner och skogsmaskiner - OPS-skydd - Krav på materialprestanda
ISO 7448, Machinery for forestry — Machine-fed woody biomass reductions chippers, grinders and shredders — Identification terminology, classification, and component nomenclature
EN , Agricultural and forestry machinery - Combined firewood processors - Safety
ISO 19472-1, Skogsmaskiner - Vinschar - Del 1: Mått, prestanda och säkerhet
EN ISO 19472-1, Skogsmaskiner - Vinschar - Del 1: Mått, prestanda och säkerhet
Visa fler Visa färre
Utgivet 28 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 10 företag och organisationer
AB Volvo Penta, Göteborg
Arbetsmiljöverket, Solna
Eco Log Sweden AB, Söderhamn
Gröna Arbetsgivare, Stockholm
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, Stockholm
Hammerglass AB, Förslöv
John Deere Forestry AB, Märsta
Komatsu Forest AB, Umeå
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Umeå
Rottne Industri AB, Rottne
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 127/SC 2/JWG 31, Joint ISO/TC 127/SC 2 - ISO/TC 23/SC 15 WG: Operator protective structure material requirements
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 15, Machinery for forestry
ISO/TC 23/SC 15/JWG 4, Joint ISO/TC 23/SC 15 - ISO/TC 127 WG: Traction assist systems/steep slope operation
ISO/TC 23/SC 15/WG 3, Woody biomass reduction machinery, terminology and safety
ISO/TC 23/SC 15/WG 6, Study revision of ISO 11850
ISO/TC 23/SC 15/WG 9, Functional safety
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machines and trailers
CEN/TC 144/WG 8, Forestry machinery
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Hur säkra är säkerhetsrutorna?

En informationsbroschyr framtagen av Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG) med stöd av Skogforsk och SIS/TK 231 Skogsmaskiner

Broschyren sammanfattar rådande kunskapsläge om säkerhetsrutor och innehåller råd till alla skogsmaskinförare om hur de kan minska risken för att råka ut för en olycka på grund av havererad säkerhetsruta. 

>>> Länk till broschyr <<<

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2023

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se

Ylva Yassine
Projektkoordinator
ylva.yassine@sis.se