Standard Svensk standard · SS-ISO 17591

Skogsmaskiner - Vikarmslastare - Terminologi för identifiering, klassificering och komponenter

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines identifying terms, specifies a means of classification and gives a nomenclature of components for the knuckleboom log loaders used in forestry. Its aim is to establish a uniform method of describing the various configurations of this type of mobile forest machine.

Ämnesområden

Skogsbruk (65.060.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skogsmaskiner, SIS/TK 231

Internationell titel: Machinery for forestry - Knuckleboom log loaders - Identification terminology, classification and component nomenclature

Artikelnummer: STD-33504

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-17

Antal sidor: 9