Standard Svensk standard · SS-ISO 19472-2006/Cor 1:2006

Skogsmaskiner - Vinschar - Mått, prestanda och säkerhet (ISO 19472:2006/Cor 1:2006, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Skogsbruk (65.060.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skogsmaskiner, SIS/TK 231

Internationell titel: Machinery for forestry - Winches - Dimensions, performance and safety (ISO 19472:2006/Cor 1:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46859

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 2

Korrigerar: SS-ISO 19472:2006