Standard Svensk standard · SS-ISO 11169

Skogsmaskiner - Gummihjulsburna maskiner - Terminologi, provning och prestandakrav för bromssystem

Status: Gällande

Ämnesområden

Skogsbruk (65.060.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skogsmaskiner, SIS/TK 231

Internationell titel: Machinery for forestry - Wheeled special machines- Vocabulary, performance test method and criteria for brake systems

Artikelnummer: STD-22652

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-06-05

Antal sidor: 9