Standardutveckling · SIS/TK 228

Lantbruksmaskiner

Ett lantbruk behöver en rad olika maskiner för sin verksamhet. Det är också en arbetsplats som tillhör de mest olycksdrabbade. Utveckling av säkrare maskiner och arbetsmetoder är därför angeläget och prioriterat i kommittén.

Arbetet i kommittén syftar till att utforma tekniska lösningar som minskar riskerna för skada vid arbete inom lantbruket och är inriktat på en internationell samordning och ska avse maskinsäkerhet och arbetsplatsens utformning för att säkra en god arbetsmiljö.

Kommitténs arbete är primärt inriktat på ett aktivt deltagande i den internationella standardiseringen inom ISO/TC 23 och den europeiska inom CEN/TC 144.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 38 standarder
ISO 25119-2, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 2: Begreppsfas
EN ISO 4254-1:2015/A1, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 1: Allmänna krav - Tillägg 1
ISO 11783-13, Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 13: Filserver
ISO 11783-7, Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 7: Baskommunikation
ISO 4254-1:2013/Amd 1, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 1: Allmänna krav - Tillägg 1
ISO 15639-2, Radiofrekvensidentifiering av djur - Standardisering av märkningsplatser för olika djurarter - Del 2: Hästdjur (hästar, åsnor och zebror)
ISO 22172-2, Agricultural machinery and tractors - Repair and maintenance information - Part 2: Diagnostics
EN ISO 14982, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Provning och krav
ISO 14982, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Provning och krav
EN 16952:2018/A1, Lantbruksmaskiner - Terränggående arbetsplattformar för fruktträdgård - Säkerhet
ISO 12140-2, Lantbruksmaskiner - Lantbruksvagnar och bogserade redskap - Stödben till dragbom - Del 2: Säkerhet, provningsmetoder och acceptanskriterier för tillämpning
EN ISO 4254-11:2010/A1, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 11: Pickuppressar - Tillägg 1
ISO 23636, International Numbering for Official Animal Identification Schemes
ISO 12140-1, Lantbruksmaskiner - Lantbruksvagnar och bogserade redskap - Stödben till dragbom - Del 1: Utformning, säkerhet, provning
EN 17344, Lantbruksmaskiner - Självgående lantbruks- och skogsfordon - Krav för bromsning
ISO 15003, Lantbruksteknik - Elektrisk och elektronisk utrustning - Provning av resistens mot miljöförhållanden
EN ISO 4254-18, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 18:
ISO 4254-18, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 18:
ISO 23285, 32-75 VDC Systems for Ag and EMM
ISO 23316, Tractors and machinery for agriculture and forestry - High Voltage Interface
ISO 11783-9, Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 9: Traktor-ECU
ISO 23130, Mjölknings- och kylmaskininstallationer - Övervakningsanordning för kyltankar - Krav
ISO 15077, Traktorer och självgående maskiner för lantbruk - Reglage - Manövreringskrafter, utrymme, placering och driftsätt
ISO 22172-1, Agricultural machinery and tractors - Repair and maintenance information - Part 1: Use cases based information systems
ISO PRF 11783-5, Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 5: Nätverksdrift
ISO 17962:2015/Amd 1, Lantbruksmaskiner - Utrustning för sådd - Minimering av miljöeffekterna av fläktutblås från pneumatiska system - Tillägg 1:
ISO 22495, Chisel plough- specifications and test method.
ISO 22494, Disc plough- Specifications and test method
ISO 22245, Traktorer och självgående maskiner för lantbruk - Reglage - Manövreringskrafter, utrymme, placering och driftsätt
ISO 21495-1, Agricultural machinery - Operator's field of vision - Part 1: Self-propelled machinery
ISO 4254-17, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 17: Skördeutrustning för rotgrödor
EN ISO 4254-17, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 17: Skördeutrustning för rotgrödor
ISO 5721-3, Traktorer och självgående maskiner för lantbruk - Operatörs siktfält - Del 3: Självgående maskiner
EN 703, Lantbruksmaskiner - Ensilagevagnar för blandning, fördelning och distribution - Maskinsäkerhet
EN 12965, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Kraftöverföringsaxlar och deras skydd - Maskinsäkerhet
ISO 14982, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Provning och krav
ISO 17954-2, Lantbruksmaskiner - Filtreringssystem - Del 2: Provningsmetoder och krav på filter för ångor från bekämpningsmedel
ISO 17954-1, Lantbruksmaskiner - Filtreringssystem - Del 1: Definitioner, provningsmetoder, krav och information till operatören
Visa fler Visa färre
Utgivet 169 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
DeLaval International AB, Tumba
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Maskinleverantörerna, Stockholm
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Alnarp
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Stockholm
Transportstyrelsen, Borlänge
Väderstad AB, Väderstad
Ålö AB, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 19, Agricultural electronics
ISO/TC 23/SC 19/AHG 1, Future structure plan
ISO/TC 23/SC 19/JWG 10, Joint ISO/TC 23/SC 19/WG 10 - ISO/TC 127/SC 3: Electrical safety systems for AG and EMM
ISO/TC 23/SC 19/WG 1, Mobile equipment
ISO/TC 23/SC 19/WG 3, Identification
ISO/TC 23/SC 19/WG 5, Wireless communication in agriculture
ISO/TC 23/SC 19/WG 8, Revision of ISO 25119-1 to -4
ISO/TC 23/SC 19/WG 9, Electrical high power interface 700VDC/480VAC
ISO/TC 23/SC 3, Safety and comfort
ISO/TC 23/SC 3/WG 14, Environmental aspects of seeding equipment
ISO/TC 23/SC 3/WG 20, Grain conveying equipment
ISO/TC 23/SC 3/WG 21, Controls (revision of ISO 15077: 2008)
ISO/TC 23/SC 3/WG 23, Drawbar jacks
ISO/TC 23/WG 5, ISO 22172 RMI – Use cases
ISO/TC 23/WG 6, Monitoring device milking installations
ISO/TC 23/WG 7, Soil working equipment
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machines and trailers
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Jordbruk Maskinsäkerhet Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner