Standardutveckling · SIS/TK 228

Lantbruksmaskiner

SIS/TK 228 omfattar de flesta typer av lantbruksmaskiner och utrustning för lantbruk (undantaget traktorer) och deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Kommitténs arbete är primärt inriktat på ett aktivt deltagande i den internationella standardiseringen inom CEN/TC 144 samt ISO/TC 23.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla lantbruksmaskiner som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerheten kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att aktivt delta i kommittén ger deltagarna en tidig inblick i vad som är på gång och blir ett effektivt verktyg för att säkerställa att alla aspekter av maskinsäkerhet uppfylls. Information som kan effektivisera och omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Deltagandet blir därmed en tydlig konkurrensfördel gentemot de intressenter som valt att stå utanför arbetet.

Deltagarna i SIS/TK 228 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder för en ökad produktsäkerhet med syftet att minska skaderisken vid arbete med lantbruksmaskiner.
  • påverka utformningen och implementering av standarder inom Europeiska Unionens maskinsäkerhetsarbete, standarder som tolkar Maskindirektivet och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.

Utöver kommitténs primära fokus på maskinsäkerhet och arbetsmiljö är ambitionen att aktivt även påverkar utformningen av standarder inom bland annat:

  • Elektronik
  • Trådlös kommunikation
  • Elektronisk identifiering av djur

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 45 standarder
EN 703, Lantbruksmaskiner - Ensilagevagnar för blandning, fördelning och distribution - Maskinsäkerhet
ISO 5721-3, Traktorer och självgående maskiner för lantbruk - Operatörs siktfält - Del 3: Självgående maskiner
EN ISO 4254-17, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 17: Skördeutrustning för rotgrödor
ISO 4254-17, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 17: Skördeutrustning för rotgrödor
ISO 21495-1, Agricultural machinery - Operator's field of vision - Part 1: Self-propelled machinery
ISO 22245, Traktorer och självgående maskiner för lantbruk - Reglage - Manövreringskrafter, utrymme, placering och driftsätt
ISO 22494, Skivplogar - Specifikationer och provningstmetod
ISO 22495, Mejselplogar - Specifikationer och provningsmetod
ISO 17962:2015/Amd 1, Lantbruksmaskiner - Utrustning för sådd - Minimering av miljöeffekterna av fläktutblås från pneumatiska system - Tillägg 1:
ISO 11783-9, Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 9: Traktor-ECU
ISO 23316-1, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 1: General description
ISO 23285, Lantbruksmaskiner, traktorer och anläggningsmaskiner - Säkerhet hos elektriska och elektroniska komponenter och system som verkar vid 32 till 75 VDC och 21 till 50 VAC
ISO 4254-18, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 18: Lastvagnar och vagnar för fodertransport
EN ISO 4254-18, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 18: Lastvagnar och vagnar för fodertransport
ISO 23636, International Numbering for Official Animal Identification Schemes
EN 16952:2018/A1, Lantbruksmaskiner - Terränggående arbetsplattformar för fruktträdgård - Säkerhet
ISO 22172-2, Traktorer och lantbruksmaskiner - Reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 2: Diagnostik ombord på fordonet
ISO 15639-2, Radiofrekvensidentifiering av djur - Standardisering av märkningsplatser för olika djurarter - Del 2: Hästdjur (hästar, åsnor och zebror)
ISO 4254-1:2013/FDAmd 1, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 1: Allmänna krav - Tillägg 1
ISO 11783-7, Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 7: Baskommunikation
ISO 11783-13, Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 13: Filserver
EN ISO 4254-1:2015/A1, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 1: Allmänna krav - Tillägg 1
ISO 4254-19, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 19: Foderblandningsmaskiner
ISO 3991, Lantbruksmaskiner - Robotmatningssystem - Säkerhet
EN ISO 3991, Lantbruksmaskiner - Robotmatningssystem - Säkerhet
ISO 23316-2, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 2: Physical interface
ISO 23316-3, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 3: Safety requirements
ISO 23316-4, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 4: AC operation mode
ISO 23316-5, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 5: DC operation mode
ISO 23316-6, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 6: Controls communication
ISO 23316-7, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 7: Mechanical integration
ISO 25119-1:2018/PRF Amd 1, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna principer för konstruktion och utveckling - Tillägg 1
ISO 25119-3:2018/PRF Amd 1, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 3: Serieutveckling, hårdvara och mjukvara - Tillägg 1:
ISO 25119-4:2018/PRF Amd 1, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 4: Processer vid produktion, drift, modifiering och underhåll - Tillägg 1
EN , Agricultural and forestry machinery - Light-signalling devices and installation on mounted implements
EN ISO 4254-19, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 19: Foderblandningsmaskiner
ISO 4254-20, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 20: Skördare för druvor, oliver och kaffe
EN ISO 4254-20, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 20: Skördare för druvor, oliver och kaffe
EN ISO 17962:2015/A1, Lantbruksmaskiner - Utrustning för sådd - Minimering av miljöeffekterna av fläktutblås från pneumatiska system - Tillägg 1:
ISO 5231, Extended Farm Management Information Systems Data Interface (EFDI)
EN , Lantbruksmaskiner - Säkerhet - Minigrävare
ISO 14982-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Provning och krav - Del 1: Allmänna EMC-krav
ISO 14982-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Provning och krav - Del 2: EMC-krav för funktionssäkerhet
EN ISO 14982-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Provning och krav - Del 1: Allmänna EMC-krav
EN ISO 14982-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Provning och krav - Del 2: EMC-krav för funktionssäkerhet
Visa fler Visa färre
Utgivet 172 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
DeLaval International AB, TUMBA
Gröna Arbetsgivare, STOCKHOLM
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Maskinleverantörerna, STOCKHOLM
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, ALNARP
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, UPPSALA
Transportstyrelsen, Borlänge
Väderstad AB, VÄDERSTAD
Ålö AB, UMEÅ
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 19, Agricultural electronics
ISO/TC 23/SC 19/JWG 10, Joint ISO/TC 23/SC 19/WG 10 - ISO/TC 127/SC 3: Electrical safety systems for AG and EMM
ISO/TC 23/SC 19/WG 1, Mobile equipment
ISO/TC 23/SC 19/WG 3, Identification
ISO/TC 23/SC 19/WG 5, Wireless communication in agriculture
ISO/TC 23/SC 19/WG 8, Revision of ISO 25119-1 to -4
ISO/TC 23/SC 19/WG 9, Electrical high power interface 700VDC/480VAC
ISO/TC 23/SC 2, Common tests
ISO/TC 23/SC 3, Safety and comfort
ISO/TC 23/SC 3/WG 14, Environmental aspects of seeding equipment
ISO/TC 23/SC 3/WG 25, Robotic feed system
ISO/TC 23/SC 4, Tractors
ISO/TC 23/SC 7, Equipment for harvesting and conservation
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 1, General safety requirements
CEN/TC 144/WG 2, Tractors and self propelled machines
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machines and trailers
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Jordbruk (65) Maskinsäkerhet (14) Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner (14.210)