Standardutveckling · SIS/TK 228

Lantbruksmaskiner

SIS/TK 228 omfattar de flesta typer av lantbruksmaskiner och utrustning för lantbruk. Kommittén deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en säker arbetsmiljö.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla lantbruksmaskiner som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att delta i kommittén är ett effektivt sätt att tillgodose den egna organisationen med korrekt och väsentlig information om viktiga standarder för branschen. Deltagandet gör det möjligt att bidra med kunskap och expertis vid framtagandet av standarder som är av betydelse för kommittén och svenska intressenter, och som kan vara kritiska för den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 228 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder för en ökad produktsäkerhet med syftet att minska skaderisken vid arbete med lantbruksmaskiner,
  • påverka utformningen och implementering av standarder inom Europeiska unionens maskinsäkerhetsarbete och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning,
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder Läs mer
Påverka internationellt Läs mer
Arbetar nu med 47 standarder
ISO 4254-19, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 19: Foderblandningsmaskiner
ISO 3991, Lantbruksmaskiner - Robotmatningssystem - Säkerhet
EN ISO 3991, Lantbruksmaskiner - Robotmatningssystem - Säkerhet
ISO 23316-2, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk — Elektriskt högeffektsgränssnitt 700 V DC / 480 V AC — Del 2: Fysiskt gränssnitt
ISO 23316-3, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk — Elektriskt högeffektsgränssnitt 700 V DC / 480 V AC — Del 3: Säkerhetskrav
ISO 23316-4, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk — Elektriskt högeffektsgränssnitt 700 V DC / 480 V AC — Del 4: Växelströmsläge
ISO 23316-5, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk — Elektriskt högeffektsgränssnitt 700 V DC / 480 V AC — Del 5: Likströmsläge
ISO 23316-6, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk — Elektriskt högeffektsgränssnitt 700 V DC / 480 V AC — Del 6: Kommunikationssignaler
ISO 23316-7, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk — Elektriskt högeffektsgränssnitt 700 V DC / 480 V AC — Del 7: Mekanisk Integrering
EN 17750, Lantbruks- och skogsmaskiner - Installation av belysnings- och ljussignalanordningar på monterade redskap
EN ISO 4254-19, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 19: Foderblandningsmaskiner
ISO 4254-20, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 20: Skördare för druvor, oliver och kaffe
EN ISO 4254-20, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 20: Skördare för druvor, oliver och kaffe
EN , Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Redskapsbärare
ISO 14982-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 1: Allmänna EMC-krav
ISO 14982-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 2: Ytterligare EMC-krav för funktionssäkerhet
EN ISO 14982-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 1: Allmänna EMC-krav
EN ISO 14982-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 2: Ytterligare EMC-krav för funktionssäkerhet
ISO 6881, Radiofrekvensidentifiering av djur - Kodstruktur för transpondrar med ultrahög frekvens
ISO 5674, Lantbruks- och skogsmaskiner - Skydd för kraftöverföringsaxlar - Slitage- och hållfasthetsprovning samt krav
EN ISO 5674, Lantbruks- och skogsmaskiner - Skydd för kraftöverföringsaxlar - Slitage- och hållfasthetsprovning samt krav
EN 17923, Utrustning för vinodling och vinframställning - Säkerhet - Must- och druvskördepumpar
ISO 10975, Traktorer och maskiner för lantbruk - Automanövreringssystem för förarstyrda traktorer och självgående maskiner - Säkerhetskrav
ISO 18497-1, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 1: Principer för maskinkonstruktion samt terminologi
ISO 18497-2, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Konstruktionsprinciper - Del 2: Konstruktionsprinciper för system för att skydda mot hinder
EN ISO 4254-7:2017/A1, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 7: Skördetröskor, fälthackor, bomullströskor och sockerrörsskördare - Tillägg 1
ISO 4254-7:2017/Amd 1, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 7: Skördetröskor, fälthackor, bomullströskor och sockerrörsskördare - Tillägg 1
ISO 18497-3, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 3: Autonoma driftzoner
ISO 18497-4, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 4: Kontrollmetoder och valideringsprinciper
EN ISO 18497-2, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 2: Konstruktionsprinciper för system för att skydda mot hinder
EN ISO 18497-1, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 1: Principer för maskinkonstruktion samt terminologi
ISO 22471:2020/Amd 1, Lantbruksmaskiner - Tillåtna mekaniska kopplingskombinationer mellan dragfordon och bogserade maskiner - Tillägg 1
ISO 20019, Lantbruksmaskiner - Koppling för bogserade maskiner - Mått på dragöglor
ISO 6489-5:2019/Amd 1, Lantbruksmaskiner - Kopplingar mellan dragfordon och bogserade maskiner - Del 5: Specifikation för fixerad dragkoppling - Tillägg 1
ISO 11471, Agricultural tractors and machinery — Coding of remote hydraulic power services and controls
ISO 3918, Mjölkningsmaskiner - Ordlista
ISO 5707, Mjölkningsmaskiner - Konstruktion och prestanda
ISO 20966, Automatiska mjölkningsmaskiner - Krav och provning
ISO 7673-1, Agricultural Irrigation — Part 1: Core Concepts, Processes, and Objects
ISO 7673-2, Agricultural Irrigation — Part 2: Observations and Measurements
ISO 7673-3, Agricultural Irrigation — Part 3: Irrigation System Operations
ISO 11784, Djuridentifikation med radiosignaler - Kodstruktur
EN 12965:2019/A1, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Kraftöverföringsaxlar och deras skydd - Maskinsäkerhet
ISO 23285, Lantbruksmaskiner, traktorer och anläggningsmaskiner - Säkerhet hos elektriska och elektroniska komponenter och system som verkar vid 32 till 75 VDC och 21 till 50 VAC
EN ISO 18497-4, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 4: Kontrollmetoder och valideringsprinciper
EN ISO 18497-3, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 3: Autonoma driftzoner
EN 12525, Lantbruksmaskiner - Frontlastare - Maskinsäkerhet
Visa fler Visa färre
Utgivet 177 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 228/AG 1, Mjölkningsmaskiner
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Volvo Penta, Göteborg
AFRY AB, Malmö
DeLaval International AB, Tumba
Gröna Arbetsgivare, Stockholm
Kilter AS, Langhus
Maskinleverantörerna, Stockholm
SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
Väderstad AB, Väderstad
Ålö AB, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 25 internationella kommittéer
ISO/TC 127/SC 3/JWG 16, Joint ISO/TC 127/SC 3 - ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 23/SC 19 - ISO/TC 22/SC 31 - ISO/TC 23/SC 15 WG: Secure high speed mobile data communication
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 19, Agricultural electronics
ISO/TC 23/SC 19/AHG 2, Ad Hoc Group on cybersecurity for agricultural machinery
ISO/TC 23/SC 19/JWG 10, Joint ISO/TC 23/SC 19/WG 10 - ISO/TC 127/SC 3: Common work between agricultural and earth moving machinery
ISO/TC 23/SC 19/WG 1, Applications and data interfaces
ISO/TC 23/SC 19/WG 3, Identification
ISO/TC 23/SC 19/WG 5, Communication infrastructures
ISO/TC 23/SC 19/WG 8, Safety and security
ISO/TC 23/SC 19/WG 9, Components and electrical systems
ISO/TC 23/SC 2, Common tests
ISO/TC 23/SC 3, Safety and comfort
ISO/TC 23/SC 3/WG 14, Environmental aspects of seeding equipment
ISO/TC 23/SC 3/WG 25, Robotic feed system
ISO/TC 23/SC 4, Tractors
ISO/TC 23/SC 4/WG 15, Front loader (ISO 4290)
ISO/TC 23/SC 7, Equipment for harvesting and conservation
ISO/TC 23/WG 1, Milking machines
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 1, General safety requirements
CEN/TC 144/WG 2, Tractors and self propelled machines
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machines and trailers
CEN/TC 153/WG 8, Bulk milk coolers
SIS/TK 228/AG 1, Mjölkningsmaskiner:

ISO/TC 23/WG 1, Milking machines

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Jordbruk (65) Maskinsäkerhet (14) Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner (14.210)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS och DeLaval samarbetar för mjölkens kvalité.

SIS och DeLaval leder det internationella ISO-arbetet för att utveckla standarder med fokus på kons hälsa, användarnas säkerhet och mjölkens kvalité.

Läs hela artikeln här

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2023

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mattias Ekstig
Projektledare
mattias.ekstig@sis.se

Daniel Hedlund
Vice projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se

Joel Andreasson
Projektkoordinator
joel.andreasson@sis.se

Claes Gahlin
Ordförande
Ålö AB