Standard Svensk standard · SS-ISO 11783-13:2022

Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 13: Filserver (ISO 11783-13:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11783-13:2022

Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 13: Filserver (ISO 11783-13:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The message set specified in this document is designed to support the needs of tractors and implements in using the services of a file server (FS).


An FS is a distinct control function (CF) on the mobile implement control system that enables all CFs to store or retrieve data from a file-based storage device.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Lantbruksmaskiner Allmänt (65.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11783-13:2022

Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 13: Filserver (ISO 11783-13:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228

Internationell titel: Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and communications data network — Part 13: File server (ISO 11783-13:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80035324

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-05-13

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-ISO 11783-13:2011