Standard Svensk standard · SS 3428

Lantbruk - Terminologi för konservering, rensning, sorteringoch vägning

Status: Gällande

Ämnesområden

Livsmedelsteknik (01.040.67) Lantbruksprodukter Allmänt (67.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228

Internationell titel: Agriculture - Terminology for preservation, cleaning, sorting and weighing

Artikelnummer: STD-5338

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-12-25

Antal sidor: 16