Standard Svensk standard · SS-EN 12396-1

Livsmedel med låg fetthalt - Bestämning av ditiokarbamat- och tituramdisulfidrester- Del 1: Spektrometrisk metod

Status: Gällande

Ämnesområden

Lantbruksprodukter Allmänt (67.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedel och foder, SIS/TK 435

Internationell titel: Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 1: Spectrometric method

Artikelnummer: STD-24892

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-04-23

Antal sidor: 13