Standardutveckling · SIS/TK 435

Livsmedel och foder

Vi vill naturligtvis känna oss trygga i att den mat vi äter och det foder som ges till djuren är fritt från skadliga föroreningar och tillsatser. Samtidigt ska inte provning och godkännande i olika instanser göra maten onödigt dyr. Kommitténs arbete bidrar till att foder och livsmedel kan produceras och kontrolleras på ett säkert och enhetligt sätt.

Kommittén för livsmedel och foder är med och aktivt påverkar innehållet i framtida standarder, både globalt och inom Europa. Standarderna för kemiska, biologiska och sensoriska analysmetoder används i laboratorier, som provar och kontrollerar livsmedel och foder. Krav på livsmedelskedjan från jord till bord finns i ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och andra standarder är på gång inom livsmedelssäkerhet, som täcker in både faroanalys, HCCP och olika produktionsprocesser. De kan enkelt användas tillsammans med ISO kvalitetsstandarder och ska underlätta för mindre producenter att exportera och hålla nere kostnaderna för produktion, provning och godkännande av livsmedel, till gagn för såväl konsumenter som små producenter.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationellt deltagande Hur TK/AG speglar olika CEN/ISO grupper
Arbetar nu med 143 standarder
ISO 3632, Detection of water-soluble acid colorants using high-performance liquid chromatography (HPLC)
ISO 22810, Food irradiation - Good processing practices for the irradiation of foods intended for human consumption
ISO 6495-2, Animal feeding stuffs - Determination of water-soluble chlorides content - Part 2: Potentiometric method
EN , Wheat flour — Method for the measurement of damage of starch using an amperometric method
ISO 18787, Foodstuffs - Determination of water activity
TC 34/SC 15 N 2111, Coffee Sensorial Analysis
ISO 16140-3, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 3: Protokoll för kontroll av referens- och validerade alternativa metoder som genomförs i ett enda laboratorium
ISO 16140-4.2, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för validering av enskilda laboratorier
ISO 16140-5.2, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 5: Protokoll för factorial interlaboratory validering av icke-proprietära metoder
ISOTC34 SC10 N1621, Animal feeding stuffs- Terminology
CENTC275WG6 N913, Detection of Anisakidae larvae in fish fillets
ISOTC34SC17 N385, Guidelines for saffron
ISO 11050, Vetemjöl och durumvete semolina - Bestämning av föroreningar av animaliskt ursprung
ISO 21468, Modersmjölksersättning samt näringsdrycker för vuxna - Bestämning av totalt kolin- och karnitininnehåll med vätskekromatografi och tandemmasspektrometri (HPLC-MS/MS)
ISO 21470, Modersmjölksersättning samt näringsdrycker för vuxna - Samtidig bestämning av totala vitaminerna B1, B2, B3 och B6 - Enzymatisk digestion och LC-MS/MS
ISO 21983, Guidelines for harvesting, transportation, separation the stigma, drying and storage of saffron before packing
CEN/TS 17455, Djurfoder - Metoder för provtagning och analys - Prestandakriterier för analysmetoder, validerade i enskilt laboratorium och vid ringtest, för bestämning av mykotoxiner
EN 15948, Spannmål - Bestämning av fukt och protein - Metod med användning av nära-infraröd-spektroskopi i hela kärnor
ISO 15213-1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique
ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
ISO 15213-3, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 3: Detection of Clostridium perfringens
ISO 4833-1:2013/Amd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för kvantifiering av mikroorganismer - Del 2: Koloniantal vid 30 °C genom djupsådd — Tillägg 1: Förtydligande av omfattning
ISO 4833-2:2013/Amd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för kvantifiering av mikroorganismer - Del 2: Koloniantal vid 30 °C genom ympning — Tillägg 1: Förtydligande av omfattning
CEN/TC 275 N 1747, Foodstuffs — Minimum performance requirements for quantitative gluten measurement by ELISA
ISO 6647-1, Ris - Bestämning av amylosinnehåll - Del 1: Referensmetod: Spektrofotometrisk metod med en avfettningsprocedur med metanol och med kalibreringslösningar av potatisamylos och vaxartat risamylopektin
ISO 6647-2, Ris - Bestämning av amylosinnehåll - Del 2: Rutinmetod: Spektrofotometrisk rutinmetod utan avfettningsförfarande och med kalibrering från risstandarder
, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder Bestämning av vitamin A-, E- och D-innehåll Metod med användning av fastfas-extraktionsrening och högprövande vätskekromatografi
ISO 22949-1, Molecular biomarker analysis - Detection and identification of animal species by DNA sequencing methods
ISO 22942-1, Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Nucleic acid Isothermal nucleic acid amplification based methods - Part 1: General Requirements
ISO 23035, Natural Antimicrobials -Vocabulary
ISO 23036-1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metoder för detektion av Anisakidae L3-larver i fisk och fiskprodukter - Del 1: UV-pressmetod
ISO 23036-2, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metoder för detektion av Anisakidae L3-larver i fisk och fiskprodukter - Del 2: Artificiell matsmältningsmetod
, Foodstuffs — DNA barcoding of fish and fish products using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of Carotenoids in animal compound feed and premïxtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography — UV detection (RPHPLCUV)
ISO 4134, Meat and meat products - Determination of L-(+)-glutamic acid content - Reference method
EN ISO 16140-4, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för validering av enskilda laboratorier
EN ISO 16140-3, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 3: Protokoll för kontroll av referens- och validerade alternativa metoder som genomförs i ett enda laboratorium
EN ISO 11133:2014/A2, Mikrobiologi av mat, djurfoder och vatten - Förberedelse, produktion, lagring och prestandatestning av kulturmedier - Tillägg 2
EN ISO 16140-5, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 5: Protokoll för factorial interlaboratory validering av icke-proprietära metoder
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of inorganic arsenic in animal feed by anionexchange HPLCICPMS
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of the radionuclides Iodine131, Caesium134 and Caesium137 in feed
, Determination of Carotenoids in animal compound feed and premixtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography - UV detection (RP-HPLC-UV)
EN , Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LCMS/MS
EN 15784, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Isolering och kvantifiering av presumtiv Bacillus spp.
EN 15786, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Isolering och kvantifiering av Pediococcus spp.
EN 15787, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Isolering och kvantifiering av Lactobacillus spp.
EN 15788, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Isolering och kvantifiering av Enterococcus (E. faecium) spp.
EN 15789, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Isolering och kvantifiering av probiotiska jäststammar (Saccharomyces cerevisiae)
EN , Call to participate in the project M523-1 on the method for determination of pentachlorophenol in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ISO 20836, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Polymeraskedjereaktion (PCR) för detektering av livsmedelsburna patogener - Prestandatester för termiska cykler
EN , Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of saturated hydrocarbons of mineral origin in feed
, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of saturated hydrocarbons of mineral origin in feed
ISO 23418, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Sekvensering av hela genomet för typindelning och genomisk karakterisering av livsmedelsburna bakterier - Allmänna krav och vägledning
ISO 7301, Ris - Specifikationer
NWI on PFGE typing of probiotic strains, Animal feeding stuffs - PFGE typing of Lactobacilli, Pediococci, Enterococci and Bacilli in animal feeds - Consolidated protocol
ISO/TR 23304, Livsmedelsprodukter - Vägledning om hur man uttrycker vitaminer och deras innehåll av vitaminer
ISO 23305, Berikade mjölkpulver, modersmjölksersättning och näringstillskott för vuxna - Bestämning av totalhalt biotin med vätskekromatografi kombinerat med upprening på immunoaffinitetskolonn.
ISO 16050, Livsmedel - Bestämning av aflatoxin B1 och det totala innehållet av aflatoxiner B1, B2, G1 och G2 i spannmål, nötter och härledda produkter - Högprestanda vätskekromatografisk metod
ISO 5530-1, Vetemjöl - Fysiska egenskaper av degar - Del 1: Bestämning av vattenabsorption och reologiska egenskaper med hjälp av en farinograf
ISO 5530-2, Vetemjöl - Fysiska egenskaper hos degar - Del 2: Bestämning av reologiska egenskaper med hjälp av en extensograph
ISO 23443, Modersmjölksersättning samt näringsdrycker för vuxna - Bestämning av lutein, betakaroten och lycopen genom ultrahögupplösande vätskekromatografi (RP-UHPLC) i omvänd fas
ISO 6540, Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains)
EN , Animal feeding stuffs - Determination of gossypol - Feed - LC-MS/MS
, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of pyrrolizidine alkaloids in animal feeding stuff by LC-MS/MS - Complementary element
, Animal feeding stuffs: Determination of glucosinolates - Feed - LC-MS/MS
CEN/TR 17474, Spannmål (vete och korn) - Teknisk rapport från interlaboratoriska studier för bestämning av fukt och protein i hela kärnor med nära infraröd spektroskopi
ISO 6888-1, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 1: Metod som bygger på Baird-Parker agarmedium
ISO 6888-2, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 2: Metod som bygger på agarsubstrat som innehåller fibronogen från kaninplasma
ISO 6888-3, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 3: Detektion och MPN-teknik för låga antal
EN ISO 20836, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Polymeraskedjereaktion (PCR) för detektering av livsmedelsburna patogener - Prestandatester för termiska cykler
EN ISO 23418, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Sekvensering av hela genomet för typindelning och genomisk karakterisering av livsmedelsburna bakterier - Allmänna krav och vägledning
ISO 17764-1, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 1: Preparation of methyl esters
ISO 17764-2, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 2: Gas chromatographic method
ISO 2171, Spannmål, pulser och biprodukter - Bestämning av askutbyte genom förbränning
ISO 23637, Spannmål - Bestämning av kadmiuminnehåll genom grafitugns atomabsorptionsspektrometri med utspädd salpetersyraxtraktion
EN 13708, Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande kristallint socker - ESR-spektroskopi
ISO 23662, Definitioner och tekniska kriterier för mat och matingredienser som passar vegetarianer eller veganer samt för märkning och påståenden
ISO 23722, Meat and meat products — Basic terminology
EN 1787, Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande cellulosa - ESR-spektroskopi
ISO 23781, Operating procedures of pig slaughtering
ISO 13493, Meat and meat products - Determination of chloramphenicol content - Reference method
ISO 23774, Meat and meat products - Detection and determination of colouring agents
ISO 23776, Meat and meat products - Determination of total phosphorous content
ISO 23777, Meat and meat products - Determination of L-(+)-glutamic acid content - Reference method
EN , Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande kristallint socker - ESR - spektroskopi
EN ISO 15213-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique
EN ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
EN ISO 15213-3, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 3: Detection of Clostridium perfringens
EN ISO 23036-1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metoder för detektion av Anisakidae L3-larver i fisk och fiskprodukter - Del 1: UV-pressmetod
EN ISO 23036-2, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metoder för detektion av Anisakidae L3-larver i fisk och fiskprodukter - Del 2: Artificiell matsmältningsmetod
EN ISO 7932:2004/A1, Mikrobiologi - Allmän vägledning för räkning av Bacillus cereus - Koloniräkningsteknik vid 30 grader Celsius - Tillägg 1: Inkludering av frivilliga provningar
ISO 7932:2004/FDAmd 1, Mikrobiologi - Allmän vägledning för räkning av Bacillus cereus - Koloniräkningsteknik vid 30 grader Celsius - Tillägg 1: Inkludering av frivilliga provningar
ISO 23854, Fermented meat products-Specification
ISO 23855, Frozen surimi-Specification
ISO 23719, Spannmål och spannmålsprodukter - Bestämning av 16 mykotoxiner genom ultrahög prestanda vätskekromatografi och tandemmasspektrometrimetod (UHPLC-MS/MS)
ISO 5984, Djurfoder - Bestämning av råaska
ISO 7970, Vete (Triticum aestivum L.) - Specifikation
ISO 6887-5, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Provberedning, initial suspension och decimala utspädningar för mikrobiologisk undersökning - Del 5: Specifika regler för beredning av mjölk och mjölkprodukter
EN ISO 6887-5, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Provberedning, initial suspension och decimala utspädningar för mikrobiologisk undersökning - Del 5: Specifika regler för beredning av mjölk och mjölkprodukter
EN 17203, Livsmedel - Bestämning av citrinin i livsmedel genom HPLC-MS/MS
, Nanoteknik- Riktlinjer för karakterisering av nanoobjekt-innehållande tillsatser i livsmedelsprodukter
ISO 19942:2018/Amd 1, Majs (Zea mays L.) - Specifikation - Tillägg 1: Fodermajs
EN ISO 11746, Ris - Bestämning av biometriska kännetecken hos kärnor
EN ISO 6887-3:2017/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Provberedning, initial suspension och decimala utspädningar för mikrobiologisk undersökning - Del 3: Specifika regler för beredning av fisk och fiskeriprodukter
EN 17374, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Bestämning av oorganisk arsenik i djurfoder genom anjonbyte HPLC-ICPMS
CEN ISO/TS 17764-1, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 1: Preparation of methyl esters
CEN ISO/TS 17764-2, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 2: Gas chromatographic method
ISO 22003-2, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems — Part 2: Requirements for bodies providing audits of food safety management system elements in conjunction with safe food product/process certification
ISO 24364, Management standard for royal jelly production
ISO 24382, Bee pollen - Specifications
ISO 24381, Bee propolis - Specifications
ISO 24583, Quantitative nuclear magnetic resonance spectroscopy - Purity determination of organic compounds used for foods and food products - General requirements
CEN/TS 17329-1, Livsmedel - Allmänna riktlinjer för validering av kvalitativa realtids-PCR-metoder - Del 1: Validering inom ett laboratorium
EN 16923, Livsmedelsanalyser - Bestämning av T-2-toxin och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsbaserade livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn med LC-MS/MS efter SPE-upprening
EN ISO 6888-1, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 1: Metod som bygger på Baird-Parker agarmedium
EN ISO 6888-2, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 2: Metod som bygger på agarsubstrat som innehåller fibronogen från kaninplasma
EN ISO 6888-3, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 3: Detektion och MPN-teknik för låga antal
EN 17424, Livsmedel - Bestämning av aflatoxiner i andra kryddor än paprika efter IAC-rening och HPLC-FLD med postkolonn derivatisering
EN 17425, Livsmedel - Bestämning av ergotalkaloider i spannmål och spannmålsprodukter efter dSPE-rening och LC-MS/MS
ISO 20976-2, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Riktlinjer för challengetester av livsmedel och foderprodukter - Del 2: Challengetest för att studera inaktiveringspotentialen, fördröjningstiden och kinetiska parametrar
ISO 7218, Microbiology of the food chain — General requirements and guidance for microbiological examinations
EN ISO 6647-1, Ris - Bestämning av amylosinnehåll - Del 1: Referensmetod: Spektrofotometrisk metod med en avfettningsprocedur med metanol och med kalibreringslösningar av potatisamylos och vaxartat risamylopektin
EN ISO 6647-2, Ris - Bestämning av amylosinnehåll - Del 2: Rutinmetod: Spektrofotometrisk rutinmetod utan avfettningsförfarande och med kalibrering från risstandarder
, Livsmedel - Bestämning av bekämpningsmedelsrester genom extraktion med etylacetat med GC- och LCMS/MS (SweEt)
ISO 22003-1, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
ISO 4214, Determination of amino acids in infant formula and other dairy products
EN 17462, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Bestämning av radionukliderna Jod-131, Cesium-134 och Cesium-137 i foder
ISO 11133:2014/FDAmd 2, Mikrobiologi av mat, djurfoder och vatten - Förberedelse, produktion, lagring och prestandatestning av kulturmedier - Tillägg 2
ISO 10272-1:2017/Amd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod - Tillägg 1
EN ISO 10272-1:2017/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod - Tillägg 1
EN ISO 10272-2:2017/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 2: Kvantifiering - Tillägg 1
ISO 10272-2:2017/Amd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 2: Kvantifiering - Tillägg 1
EN ISO 4833-1:2013/A1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique — Amendment 1: Clarification of scope
EN ISO 4833-2:2013/A1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique — Amendment 1: Clarification of scope
ISO 4906, Infant formula and adult nutritionals — Determination of total folates content by trienzyme extraction and ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
ISO/TS 21872-2, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the determination of Vibrio spp. — Part 2: Quantitative determination in seafood of total and potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus using nucleic acid hybridisation
ISO 30024, Djurfoder - Bestämning av fytasaktivitet
EN ISO 6540, Majs - Bestämning av fuktinnehåll (i malda korn och hela korn)
EN 15634-3, Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 3: Hazelnut (Corylus avellana) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR
EN 15634-5, Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 5: Mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
EN 15634-4, Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 4: Peanut (Arachis hypogaea) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR
ISO 15216-1:2017/Amd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för bestämning av hepatit A virus och norovirus i livsmedel med realtids RT-PCR- Del 1: Metod för kvantifiering - Tillägg 1
EN ISO 15216-1:2017/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för bestämning av hepatit A virus och norovirus i livsmedel med realtids RT-PCR- Del 1: Metod för kvantifiering - Tillägg 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 318 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 435/AG 01, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
SIS/TK 435/AG 02, Djurfoder
SIS/TK 435/AG 03, Djurvälfärd
SIS/TK 435/AG 04, Spannmål
SIS/TK 435/AG 05, Livsmedelsanalyser
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Bergström & Hellqvist AB, Uppsala
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Lidköping
Kemira Kemi AB, HELSINGBORG
Livsmedelsverket, Uppsala
Perten Instruments AB, Hägersten
Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala
Svenska Djurskyddsföreningen, Enskede
Sveriges Biodlares Riksförbund, SKÄNNINGE
Sveriges lantbruksuniversitet SLU SCAW, Uppsala
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Tetra Pak Processing Systems AB, Lund
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Livsmedelsteknik (67) Jordbruk (65)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC TK-deltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
08-55552068
lorena.olivares@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Relaterat