Standardutveckling · SIS/TK 435

Livsmedel och foder

Vi vill naturligtvis känna oss trygga i att den mat vi äter och det foder som ges till djuren är fritt från skadliga föroreningar och tillsatser. Samtidigt ska inte provning och godkännande i olika instanser göra maten onödigt dyr. Kommitténs arbete bidrar till att foder och livsmedel kan produceras och kontrolleras på ett säkert och enhetligt sätt.

Kommittén för livsmedel och foder är med och aktivt påverkar innehållet i framtida standarder, både globalt och inom Europa. Standarderna för kemiska, biologiska och sensoriska analysmetoder används i laboratorier, som provar och kontrollerar livsmedel och foder.

Krav på livsmedelskedjan från jord till bord finns i ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och andra standarder är på gång inom livsmedelssäkerhet, som täcker in både faroanalys, HACCP och olika produktionsprocesser. De kan enkelt användas tillsammans med ISO kvalitetsstandarder och ska underlätta för mindre producenter att exportera och hålla nere kostnaderna för produktion, provning och godkännande av livsmedel, till gagn för såväl konsumenter som små producenter.

Aktuellt

Matsvinn – nytt område inom globalt standardiseringsarbete

Nu pågår ett internationellt arbete med ett ledningssystem som anger krav för minskning av matsvinn inom livsmedelsområdet.

ISO/CD 20001, Food loss and waste management system — Requirements for the minimization of food loss and waste across the food value chain

Syfte med denna standard är att hjälpa organisationer inom hela livsmedelskedjan att planera, implementera, driva, underhålla och uppdatera ett ledningssystem som leder till att minska matsvinn. Den kommer också att underlätta kommunikationen om matsvinn mellan olika organisationer som verkar inom livsmedelskedjan. I likhet med andra ledningssystem kommer det också att vara möjligt att certifiera sig mot ISO 20001.

ISO/CD 20001 är ute för kommentarer inom kommittén Livsmedel och foder till slutet av januari 2024.

Parallellt, och inom samma internationella grupp, pågår också arbete med ett dokument för kvantifiering, mätning, övervakning och rapportering av matsvinn.

Nästa möte med ISO-gruppen kommer att hållas i Storbritannien i april 2024.

Vill du påverka arbetet med att minska matsvinnet genom standardisering, delta i diskussionerna eller hålla dig informerad? Då är du välkommen att Lorena Olivares, projektledare för SIS tekniska kommitté Livsmedel och foder, för mer information och förutsättningar för deltagande.

E-post: lorena.olivares@sis.se

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationellt deltagande Hur TK/AG speglar olika CEN/ISO grupper
Nyheter
Utgivet 368 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 7 arbetsgrupper
SIS/TK 435/AG 01, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
SIS/TK 435/AG 02, Djurfoder
SIS/TK 435/AG 03, Djurvälfärd
SIS/TK 435/AG 04, Spannmål
SIS/TK 435/AG 05, Livsmedelsanalyser
SIS/TK 435/AG 06, Matsvinn
SIS/TK 435/AG 07, Växtbaserade livsmedel
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Anders Nilsson Food Sector Consulting AB, Uppsala
Bergström & Hellqvist AB, Uppsala
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Lidköping
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jästbolaget AB, Sollentuna
Livsmedelsverket, Uppsala
Oatly AB, Malmö
Perten Instruments AB, Hägersten
SGS Analytics Sweden AB, Linköping
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala
Sveriges Biodlares Riksförbund, Skänninge
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Uppsala
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Tetra Pak Processing Systems AB, Lund
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Livsmedelsteknik (67) Jordbruk (65)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal, eller välj någon av arbetsgrupperna;
AG 1 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
AG 2 Djurfoder
AG 3 Djurvälfärd
AG 4 Spannmål
AG 5 Livsmedelsanalyser
AG 6  Matsvinn
AG 7 Växtbaserade livsmedel

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Christine Allansson
Projektkoordinator
christine.allansson@sis.se

Rikard Hellqvist
Ordförande
Bergström & Hellqvist AB