Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11747:2012/A1:2018

Ris - Bestämning av riskärnans motstånd mot extrudering efter tillagning - Tillägg 1 (ISO 11747:2012/AMD 1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11747:2012 Standard specifies a method for the determination of resistance to extrusion of milled rice kernels, parboiled or not parboiled, after cooking under specified conditions.

Ämnesområden

Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Spannmål, SIS/TK 435/AG 04

Internationell titel: Rice - Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking - Amendment 1 (ISO 11747:2012/Amd 1:2017)

Artikelnummer: STD-80001747

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-12

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 11747:2012