Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21569:2006/A1:2013

Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Qualitative nucleic acid based methods - Amendment 1 (ISO 21569:2005/Amd 1:2013)

Status: Gällande

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Qualitative nucleic acid based methods - Amendment 1 (ISO 21569:2005/Amd 1:2013)

Artikelnummer: STD-89869

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-23

Antal sidor: 96

Tillägg till: SS-EN ISO 21569:2006