Standard Svensk standard · SS-EN 12823-1:2014

Livsmedel - Bestämning av vitamin A med HPLC - Del 1: Mätning av all-trans-retinol och 13-cis-retinol

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12823-1:2014

Livsmedel - Bestämning av vitamin A med HPLC - Del 1: Mätning av all-trans-retinol och 13-cis-retinol
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of vitamin A in foodstuffs by high performance liquid chromatography (HPLC). This method has been validated in an interlaboratory study with samples of margarine and milk powder with all-E-retinol levels ranging from 653 µg/100 g to 729 µg/100 g and with 13-Z-retinol levels ranging from 30 µg/100 g to 39 µg/100 g. The determination of vitamin A content is carried out by the measurement of all-E-retinol, 13-Z-retinol and ß-carotene. This part covers the measurement of all-E-retinol and 13-Z-retinol.
The extract obtained after saponification in this method can be used for the determination of ß-carotene, as described in EN 12823 2:2000 Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography - Part 2: Measurements of ß-carotene. In this case, the saponification temperature should preferably not exceed 80 °C in order to prevent isomerisation and oxidation of ß-carotene.

Ämnesområden

Livsmedelstekniska processer (67.020) Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12823-1:2014

Livsmedel - Bestämning av vitamin A med HPLC - Del 1: Mätning av all-trans-retinol och 13-cis-retinol
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography - Part 1: Measurement of all-E-retinol and 13-Z-retinol

Artikelnummer: STD-102029

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-06-01

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12823-1