Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21569:2006

Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Qualitative nucleic acid based methods (ISO 21569:2005)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 21569:2006/A1:2013

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedel och foder, SIS/TK 435

Internationell titel: Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Qualitative nucleic acid based methods (ISO 21569:2005)

Artikelnummer: STD-46914

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-02

Antal sidor: 75