Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5983-1:2006

Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 1: Kjeldahl method (EN ISO 5983-1:2005)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN ISO 5983-1:2006/AC:2009

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 1: Kjeldahl method (EN ISO 5983-1:2005)

Artikelnummer: STD-56849

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-29

Antal sidor: 14