Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5983-1:2006/AC:2009

Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 1: Kjeldahl method (ISO 5983-1:2005/Cor 1:2008)

Status: Gällande

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69971

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-05

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-EN ISO 5983-1:2006