Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10273:2017

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för detektion av patogena Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10273:2017 specifies a horizontal method for the detection of Y. enterocolitica associated with human disease. It is applicable to - products intended for human consumption and the feeding of animals, and - environmental samples in the area of food production and food handling.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)

Artikelnummer: STD-8026328

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-05-10

Antal sidor: 58

Ersätter: SS-EN ISO 10273:2004