Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10273:2004

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of presumptive pathogenic Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2003)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10273:2017

Omfattning
This International Standard specifies a horizontal method for the detection of Yersinia enterocolitica presumed to be pathogenic to human subjects. This International Standard is applicable to -- products intended for human consumption and the feeding of animals, and -- environmental samples in the area of food production and food handling.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of presumptive pathogenic Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2003)

Artikelnummer: STD-35075

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-09

Antal sidor: 37

Ersätts av: SS-EN ISO 10273:2017