Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11290-2:2017

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Analysmetod för påvisning och kvantifiering av Listeria monocytogenes och Listeria spp - Del 2: Kvantitativ metod (ISO 11290-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11290-2:2017 specifies a horizontal method for - the enumeration of L. monocytogenes, and - the enumeration of Listeria spp. (including L. monocytogenes). ISO 11290-2:2017 is applicable to - products intended for human consumption and for the feeding of animals, and - environmental samples in the area of food production and food handling.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 2: Enumeration method (ISO 11290-2:2017)

Artikelnummer: STD-8027809

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-08-02

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 11290-2 , SS-EN ISO 11290-2/A1:2005