Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11290-2

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Analysmetod för bestämning och räkning av Listeria monocytogener - Del 2: Räkningsmetod (ISO 11290-2:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11290-2:2017 Tillägg: SS-EN ISO 11290-2/A1:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11290-2

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Analysmetod för bestämning och räkning av Listeria monocytogener - Del 2: Räkningsmetod (ISO 11290-2:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 788 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 788 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11290-2

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Analysmetod för bestämning och räkning av Listeria monocytogener - Del 2: Räkningsmetod (ISO 11290-2:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 788 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 788 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 2: Enumeration method (ISO 11290-2:1998)

Artikelnummer: STD-24420

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-01-29

Antal sidor: 26

Ersätts av: SS-EN ISO 11290-2:2017