Standard Ikraftsättning · SS-EN 1528-2

Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Part 2: Extraction of fat, pesticides and PCBs and determination of fat content

Status: Gällande

Ämnesområden

Lantbruksprodukter Allmänt (67.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Part 2: Extraction of fat, pesticides and PCBs and determination of fat content

Artikelnummer: STD-19775

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-12-06

Antal sidor: 0