Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17329-1:2021

Livsmedel - Allmänna riktlinjer för validering av kvalitativa realtids-PCR-metoder - Del 1: Validering inom ett laboratorium

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17329-1:2021

Livsmedel - Allmänna riktlinjer för validering av kvalitativa realtids-PCR-metoder - Del 1: Validering inom ett laboratorium
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes the performance characteristics and minimum performance criteria for conducting a single-laboratory validation study for qualitative (binary) real-time polymerase chain reaction (PCR) methods applied for the detection of specific DNA sequences present in foods.
The protocol was developed for qualitative real-time PCR methods for the detection of DNA sequences derived from genetically modified foodstuffs. It is applicable also for single-laboratory validation of qualitative PCR methods used for analysis of other food materials, e.g. for species detection and identification.
The document does not cover the evaluation of the applicability and the practicability with respect to the specific scope of the PCR method.

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17329-1:2021

Livsmedel - Allmänna riktlinjer för validering av kvalitativa realtids-PCR-metoder - Del 1: Validering inom ett laboratorium
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Std Miljö & Konsument

Internationell titel: Foodstuffs - General guidelines for the validation of qualitative real-time PCR methods - Part 1: Single-laboratory validation

Artikelnummer: STD-80031200

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-09-14

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-CEN/TS 17329-1:2019