Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 10272-3:2010/AC:2012

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semiquantitative method - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 10272-3:2010/Cor 1:2011)

Status: Gällande

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semiquantitative method - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 10272-3:2010/Cor 1:2011)

Artikelnummer: STD-84858

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-01-26

Antal sidor: 12

Korrigerar: SIS-CEN ISO/TS 10272-3:2010