Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7971-3:2019

Spannmål - Bestämning av bulkdensitet, kallad massa per hektoliter - Del 3: Rutinmässig metod (ISO 7971-3:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a routine method for the determination of bulk density, called "mass per hectolitre", of cereals as grain using manual or automatic, mechanical, electric or electronic mass per hectolitre measuring instruments. NOTE Further details of the measuring instruments are specified in ISO 7971-2:2019, 6.4.

Ämnesområden

Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Spannmål, SIS/TK 435/AG 04

Internationell titel: Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 3: Routine method (ISO 7971-3:2019)

Artikelnummer: STD-80010483

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-03-15

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 7971-3:2009