Standard Svensk standard · SS 191013

Djurfoder, mikrobiologisk undersökning - Bestämning av antal aeroba mikroorganismer vid 30grader Celsius

Status: Gällande

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs, microbiological examination - Enumeration of aerobic microorganisms at 30 degrees Celsius

Artikelnummer: STD-11445

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-03-11

Antal sidor: 3