Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20976-1:2019

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Krav och vägledning för challengetester av livsmedel och foderprodukter - Del 1: Challengetest för att studera tillväxtpotential, fördröjningstid och maximal tillväxttakt (ISO 20976-1:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies protocols for conducting microbiological challenge tests for growth studies on vegetative and spore-forming bacteria in raw materials and intermediate or end products. The use of this document can be extended to yeasts that do not form mycelium.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study growth potential, lag time and maximum growth rate (ISO 20976-1:2019)

Artikelnummer: STD-80011814

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-13

Antal sidor: 44