Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11133:2014/A2:2020

Mikrobiologi av mat, djurfoder och vatten - Förberedelse, produktion, lagring och prestandatestning av kulturmedier - Tillägg 2 (ISO 11133:2014/Amd 2:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11133:2014/A2:2020

Mikrobiologi av mat, djurfoder och vatten - Förberedelse, produktion, lagring och prestandatestning av kulturmedier - Tillägg 2 (ISO 11133:2014/Amd 2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines terms related to quality assurance of culture media and specifies the requirements for the preparation of culture media intended for the microbiological analysis of food, animal feed, and samples from the food or feed production environment as well as all kinds of water intended for consumption or used in food production.

These requirements are applicable to all categories of culture media prepared for use in laboratories performing microbiological analyses.

This International Standard also sets criteria and describes methods for the performance testing of culture media. This International Standard applies to producers such as:
— commercial bodies producing and/or distributing ready-to-use or semi-finished reconstituted or dehydrated media;
— non-commercial bodies supplying media to third parties;
— microbiological laboratories preparing culture media for their own use.

Ämnesområden

Vattnets mikrobiologi (07.100.20) Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11133:2014/A2:2020

Mikrobiologi av mat, djurfoder och vatten - Förberedelse, produktion, lagring och prestandatestning av kulturmedier - Tillägg 2 (ISO 11133:2014/Amd 2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 2 (ISO 11133:2014/Amd 2:2020)

Artikelnummer: STD-80022138

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-26

Antal sidor: 24

Tillägg till: SS-EN ISO 11133:2014