Standard Svensk standard · SS-EN 15829:2010

Livsmedel - Bestämning av ochratoxin A i russin, korinter, sultanrussin, blandade torkade frukter samt torkade fikon - HPLC-metod med upprening på immunoaffinitetskolonn och fluorescensdetektion

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of ochratoxin A in currants, raisins, sultanas, mixed dried fruit and dried figs by high performance liquid chromatography (HPLC) with immunoaffinity cleanup and fluorescence detection. This method has been validated in an interlaboratory study via the analysis of both naturally contaminated and spiked samples ranging from 1,1 µg/kg to 11 µg/kg.

For further information on the validation, see Clause 9 and Annex B.

WARNING — The use of this standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050) Frukt och produkter därav (67.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-72675

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-15

Antal sidor: 24