Standard Svensk standard · SS-EN 16802:2016

Livsmedelsanalyser - Bestämning av grundämnen och deras kemiska species - Bestämning av oorganisk arsenik i livsmedel av marint och vegetabiliskt ursprung med anjonbytes HPLC-ICP-MS

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a procedure for the determination of inorganic arsenic in foodstuffs of marine and plant origin by anion-exchange HPLC-ICP-MS following waterbath extraction.
This method has been validated in an interlaboratory test on white rice, wholemeal rice, leek, blue mussels, fish muscle and seaweed with an inorganic arsenic mass fraction in the range 0,073 mg/kg to 10,3 mg/kg [1].

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel Spannmål, baljväxter samt produkter därav Fisk och fiskprodukter


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of inorganic arsenic in foodstuffs of marine and plant origin by anion-exchange HPLC-ICP-MS

Artikelnummer: STD-8019757

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-04

Antal sidor: 24