Standard Svensk standard · SS-EN 16620:2015

Livsmedelsanalyser - Bestämning av furan i kaffe- och kaffeprodukter med headspace gaskromatografi och masspektrometri (HS GC-MS)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of furan in coffee and coffee products with headspace-gas chromatography-mass spectrometry (HS-GC-MS), see [1] and [2]. Coffee products in the scope of this method are extracts which have been spray-dried, agglomerated or freeze-dried. The method has been validated in an interlaboratory study via the analysis of naturally contaminated samples of spray-dried coffee, freeze-dried coffee and ground roasted coffee ranging from 264 µg/kg to 2 840 µg/kg.

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050) Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060) Grönsaker och produkter därav (67.080.20) Kaffe och kaffesubstitut (67.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Food analysis - Determination of furan in coffee and coffee products by headspace gas chromatography and mass spectrometry (HS GC-MS)

Artikelnummer: STD-8013804

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-26

Antal sidor: 24