Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17329-2:2019

Livsmedel - Allmänna riktlinjer för validering av kvalitativa realtids-PCR-metoder - Del 2: Kollaborativ avprövning

Status: Gällande

Omfattning
This document provides information on how the performance characteristics of qualitative (binary) real-time polymerase chain reaction (PCR) methods for detection of specific DNA sequences present in foods should be evaluated and validated by conducting a collaborative study. The guidelines are applicable for validation of qualitative PCR methods used for detection of DNA sequences derived from genetically modified foodstuffs. They can be applicable also for PCR methods used for detection of other target sequences in foodstuffs, e.g. for species detection and identification.

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - General guidelines for the validation of qualitative real-time PCR methods - Part 2: Collaborative study

Artikelnummer: STD-80011337

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-17

Antal sidor: 32