Standard Svensk standard · SS-EN 17194:2019

Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av deoxynivalenol, aflatoxin B1, Fumonisin B1 och B2, T-2 och HT-2-toxiner, Zearalenon och Ochratoxin A i foderråvaror och foderblandningar av LC-MS / MS

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17194:2019

Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av deoxynivalenol, aflatoxin B1, Fumonisin B1 och B2, T-2 och HT-2-toxiner, Zearalenon och Ochratoxin A i foderråvaror och foderblandningar av LC-MS / MS
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document's method of analysis is applicable for the determination of:
- deoxynivalenol (DON) in the tested range of 100 µg/kg to 3 300 µg/kg,
- aflatoxin B1 (AfB1) in the tested range of 2,5 µg/kg to 440 µg/kg,
- fumonisin B1 (FB1) in the tested range of 690 µg/kg to 7 500 µg/kg,
- fumonisin B2 (FB2) in the tested range of 200 µg/kg to 2 500 µg/kg,
- T-2 toxin in the tested range of 7,5 µg/kg to 360 µg/kg,
- HT-2 toxin in the tested range of 14 µg/kg to 1 800 µg/kg,
- zearalenone (ZEN) in the tested range of 30 µg/kg to 600 µg/kg, and
- ochratoxin A (OTA) in the tested range of 10 µg/kg to 230 µg/kg
in cereals and cereal-based compound feed by liquid-chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The actual working ranges could extend beyond the tested ranges.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17194:2019

Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av deoxynivalenol, aflatoxin B1, Fumonisin B1 och B2, T-2 och HT-2-toxiner, Zearalenon och Ochratoxin A i foderråvaror och foderblandningar av LC-MS / MS
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1 & B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS

Artikelnummer: STD-80017967

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-11-13

Antal sidor: 40