Standard Svensk standard · SS-EN 16930:2017

Djurfoder: Metoder för provtagning och analyser - Bestämning av carbadox och olaquindox med vätskekromatografisk metod - UV detektion (HPLC/UV)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16930:2017

Djurfoder: Metoder för provtagning och analyser - Bestämning av carbadox och olaquindox med vätskekromatografisk metod - UV detektion (HPLC/UV)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a high performance liquid chromatographic - UV detection (HPLC-UV) method for the simultaneous determination of two growth promoters Carbadox and Olaquindox contents in compound feeds and raw materials at levels ranging from the limit of quantification to 100 mg/kg.
The limit of quantification of the method has been demonstrated to be lower than 3 mg/kg for olaquindox and 4 mg/kg for carbadox.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16930:2017

Djurfoder: Metoder för provtagning och analyser - Bestämning av carbadox och olaquindox med vätskekromatografisk metod - UV detektion (HPLC/UV)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of carbadox and olaquindox by HPLC/UV

Artikelnummer: STD-8027836

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-02

Antal sidor: 36