Standard Svensk standard · SS-EN 12014-3:2005

Livsmedel - Bestämning av nitrat- och/eller nitrithalt - Del 3: Spektrometrisk bestämning av nitrat- och nitrithalt i köttprodukter efter enzymatisk reducering av nitrat till nitrit

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a spectrometric method for the determination of nitrate and nitrite content of meat products and has been validated for different meat products with a content of 9 mg/kg to 22 mg/kg nitrite calculated as sodium nitrite and 23 mg/kg to 48 mg/kg nitrate calculated as sodium nitrate. NOTE Experiences have shown that the method is also applicable for total nitrite and nitrate content from 5 mg/kg up to 125 mg/kg calculated as sodium nitrite. For further information on applicability, see [1].

Ämnesområden

Kött och köttprodukter (67.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-39946

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-15

Antal sidor: 14

Ersätter: SS-ENV 12014-3