Standard Svensk standard · SS-EN 16877:2016

Djurfoder - Metoder för provtagning och analys - Bestämning av T-2 och HT-2-toxiner, deoxynivalenol och zearalenon i råvaror och foderblandningar med LC-MS

Status: Gällande

Omfattning
This method of analysis is applicable to the determination of HT-2 toxin (HT2) in the tested range of 22 µg/kg to 178 µg/kg, T-2 toxin (T2) in the tested range of 7 µg/kg to 50 µg/kg, Deoxynivalenol (DON) in the tested range of 88 µg/kg to 559 µg/kg, and Zearalenone (ZON) in the tested range of 14 µg/kg to 430 µg/kg in cereals and cereal-based compound animal feed. The actual working ranges may extend beyond the tested ranges. It is the responsibility of the laboratory to prove that the limit of quantitation (LOQ) for HT-2 and T-2 toxin is ≤ 10 µg/kg, for DON ≤ 100 µg/kg, and for ZON ≤ 20µg/kg.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120) Fysikaliskt kemiska metoder för analys (71.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8023946

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-12-07

Antal sidor: 40