Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16654

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Analysmetod för bestämning av Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 16654/A1:2017

Omfattning
This International Standard specifies a horizontal method for the detection of Escherichia coli serogroup O157. Subject to the limitations discussed in the introduction, this International Standard is applicable to products intended for human consumption or for animal feeding stuffs.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of food and animal stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001)

Artikelnummer: STD-30424

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-21

Antal sidor: 18