Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7088:2005

Fish-meal - Vocabulary (ISO 7088:1981)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines terms relating to fish-meal.

Ämnesområden

Jordbruk (01.040.65) Djurfoder (65.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedel och foder, SIS/TK 435

Internationell titel: Fish-meal - Vocabulary (ISO 7088:1981)

Artikelnummer: STD-39455

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-22

Antal sidor: 5