Standard Svensk standard · SS-EN 15111:2007

Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of iodine in dietetic foods by ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies an extraction method for the determination of iodine compounds in foodstuffs by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of iodine in dietetic foods by ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry)

Artikelnummer: STD-60327

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-22

Antal sidor: 13