Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11290-1:2018

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för påvisning och kvantifiering av Listeria monocytogenes och annan Listeria spp. - Del 1: Metod för detektion (ISO 11290-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11290-1:2017 specifies a horizontal method for - the detection of L. monocytogenes, and - the detection of Listeria spp. (including L. monocytogenes). ISO 11290-1:2017 is applicable to - products intended for human consumption and for the feeding of animals, and - environmental samples in the area of food production and food handling.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and other Listeria spp. - Part 1: Detection method (ISO 11290-1:2017)

Artikelnummer: STD-80000676

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-01-22

Antal sidor: 50

Ersätter: SS-EN ISO 11290-1 , SS-EN ISO 11290-1/A1:2005